Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Název aktuality

Stáž CEPIN ve FAF UK HK

Datum a čas vystavení

16.11.2012 15:00

Obsah sdělení

​Účastníci stáže se seznámili s organizační strukturou Farmaceutické fakulty. Ing. Toufarová přítomným blíže představila činnost Oddělení evropských fondů a transferu technologií. Oddělení o 3 zaměstnancích zabezpečuje agendu Evropských fondů – projekty OPVK, OP VaVpI a IOP. Oddělení se dále zabývá problematikou „transferu technologií“. Dále se účastníci stáže seznámili s náplní činností kateder a pracovišť FAF. Diskutovány byly vědecké výsledky FAF a na základě toho vytvořené duševní vlastnictví – patenty a licence. Mgr. Roh dále předvedl účastníkům učebny Katedry anorganické a organické chemie, laboratoře a přístrojové vybavení. Následně se účastníci přesunuli do prostor Botanické zahrady léčivých rostlin a přilehlého skleníku, který si prohlédli. 

V rámci stáže byla konzultována problematika projektu CEPIN – zkušenosti s realizací OPVK projektů, počet patentů, zaměření výzkumné činnosti fakulty.
Obecným problémem výzkumu na českých vysokých školách, které je malá aplikovatelnost výzkumu – malý počet prodaných licencí. Farmaceutická fakulta však dlouhodobě spolupracuje s farmaceutickými firmami i dalšími výzkumnými institucemi na výzkumných projektech. Mnoho studentů farmacie spolupracuje s firmami formou krátkodobých i dlouhodobých stáží, k čemuž přispívá i projekt CEPIN.
Katedra organické a anorganické chemie dlouhodobě spolupracuje s Ústavem farmakologie LF HK. V rámci UK spolupracují Lékařská fakulta UK a Farmaceutická fakulta UK např. na projektu MEPHARED – univerzitní kampus (financováno z OP VaVpI.
Farmaceutická fakulta i Lékařská fakulta jsou členy klastru Nanomedic.  Klastr Nanomedic je platformou, na které se vytvořilo konsorcium medicínských firem, univerzit a výzkumných ústavů usilujících o spolupráci při výzkumu, vývoji, výrobě a obchodní realizaci výrobků z oblasti přípravků na hojení ran, tkáňových substitutů, přípravků pro cílenou distribuci léčiv a přípravků pro genovou terapii. Farmaceutická fakulta také spolupracuje na výzkumných projektech mimo jiné s firmami Zentiva, IVAXPharmaceuticals, ale i s menšími regionálními výrobci, např. s firmou Herbacos-Bofarma).Datum

30.5.2012

Typ aktuality

Vzdělávací akce v rámci projektu CEPIN

Přílohy

P5300166.JPG    
Vytvořeno 16.11.2012 14:06 uživatelem Jan Špelda
Naposledy změněno 6.12.2012 14:15 uživatelem Kohout Jiří