Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Název aktuality

Stáž CEPIN ve FN Hradec Králové

Datum a čas vystavení

1.11.2012 10:00

Obsah sdělení

​Dne 30.10.2012 se ve Fakultní nemocnici Hradec Králové konala stáž partnerů projektu CEPIN.

1. V úvodu představil náměstek pro řízení a rozvoj FNHK Ing. Karel Antoš, Ph.D. výzkum ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové

2. Vedoucí oddělení projektové podpory Mgr. Truncová přítomným představila činnost oddělení a projekty a granty, které jsou tímto oddělením připravovány a řízeny.

3. Dále vystoupil prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost FVZ UO Hradec Králové vědu a výzkum prováděný na Fakultě vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové.

4. V dalším příspěvku představil prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. problematiku řešenou na pracovišti Centrum pro výzkum a vývoj při Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Podrobnosti k výzkumným aktivitám pracoviště přiblížili MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D. a PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

Po přednáškové části následovala prohlídka pracoviště Centra pro vývoj a výzkum pod vedením MUDr. Hyšplera a PharmDr. Hronka dále bylo navštíveno pracoviště Centra transferu biomedicínských technologií. 

Datum

30.10.2012

Typ aktuality

Vzdělávací akce v rámci projektu CEPIN

Přílohy

prezentace Hronek.ppt    
Prof. Kuča.jpg    
Prof. Zadák.jpg    
prezentace Hyspler.ppt    
prezentace Antoš.ppt    
Ing. Antoš.jpg    
prezentace Kuča.ppt    
Ing. Antoš 2.jpg    
Vytvořeno 1.11.2012 9:58 uživatelem Jan Špelda
Naposledy změněno 6.12.2012 14:15 uživatelem Kohout Jiří