Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Název aktuality

Seminář Models of Knowledge and Technology Transfer in Pharmacological Sciences

Datum a čas vystavení

10.9.2012 11:00

Obsah sdělení
Dne 11.10.2012 se uskutečnil v prostorách Farmaceutické fakulty v Hradci králové odborný seminář ​"Models of knowledge and technology transfer in pharmacological sciences. Seminář byl realizován v rámci aktivit projektu CEPIN.

Na semináři vystoupili se svými příspěvky:

- RNDr. Ivan Dvořák, CSc. - Asociace institucí a odborníků transferu znalostí (Úvodní slovo)

- doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. - FaF UK HK (Představení FaF HK a představení projektu CEPIN)

- Dr. Jöerg Knäeblein - Bayer HealthCare Pharmaceuticals (Introduction of Pharma TT)

- prof. Ing. Martin Fusek, CSc. - IOCB TTO s.r.o. (Experiences on „tech transfer“ at the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry CAS)

- Ing. Martin Dittrich - TCHK (Overview of Knowledge and Technology Transfer v Hradec Kralove Region)

- Ing. Hana Chlebná - Agentura Czechinvest (KTT in pharmacology in CR from the point of view of public support programmes)

- Ing Jiří M. Fuchs - Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (Introduction of KTT in Charles University in Prague)

Prezentace vystupujích jsou uvedeny v příloze.
 

 

 

Datum

11.10.2012

Typ aktuality

Vzdělávací akce v rámci projektu CEPIN

Přílohy

02. Knäeblein.pdf    
PA110308.jpg    
04. Dittrich.pdf    
03. Fusek.pdf    
06. Fuchs.pdf    
05. Chlebna.pdf    
Invitation seminary TT_HK.pdf    
01. Šimůnek.pdf    
Vytvořeno 10.9.2012 10:18 uživatelem Jan Špelda
Naposledy změněno 5.3.2013 13:25 uživatelem Jan Špelda