Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Název aktuality

Přednáška Ing. Jiřího Herinka - Ochrana práv duševního vlastnictví v prostředí vysokých škol

Datum a čas vystavení

11.6.2012 16:00

Obsah sdělení

Dne 6.6.2012 se na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové uskutečnila přednáška Ing. Jiřího Herinka, ředitele Technologického parku Univerzity Palackého v Olomouci. Obsahem přednášky byl proces zavádění směrnic na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Dále Ing. Herinek přiblížil účastníkům náplň činnosti Technologického centra - služby směrem k zájemcům o komerční spolupráci s univerzitou.

Na závěr proběhla debata mezi zástupci partnerů, zástupci firem a Ing. Herinkem.

Přílohy:

1. Prezentace

2. PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB

3. Směrnice rektora: Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Datum

6.6.2012

Typ aktuality

Vzdělávací akce v rámci projektu CEPIN

Přílohy

Směrnice spin-off.pdf    
Foto.JPG    
Směrnice Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP.pdf    
Prezentace.pdf    
Vytvořeno 11.6.2012 15:26 uživatelem Jan Špelda
Naposledy změněno 6.12.2012 14:16 uživatelem Kohout Jiří